Táim an-bhródúil as an obair iontach a rinne rang a 2 an tseachtain seo. Cóiméad suas é rang a 2! Rinneamar tionscnamh bunaithe ar contaetha na hÉireann, bhí páistí ag foghlaim faoin spás agus ag obair go dian ag scríobh agus ag bácáil

I am so proud of the amazing work Rang a 2 have completed this week. Keep it up Rang a 2! We did a project on some of the counties of Ireland, some children were learning about space and working hard writing and baking! 


Múinteoir AlexFíseán- link