Cleachtadh iománaíocht maidin amárach, an 23ú & an 30ú Eanair 2013. Caitheadh an rang ar fad éadaí spóirt, camán, clogad a caitheamh má tá siad acu. Beidh blitz ag teacht suas go luath dos na cailíní chomh maith leis na mbuachaillí.

Hurling practice tomorrow morning, the 23rd January 2013 and the following Wednesday, the 30th. All the class must wear sports clothes and bring helmets and hurleys if they have them. The girls have a blitz coming up soon as well as the boys.