Mar is eol daoibh go léir, ghlac Rang a 6 páirt sa cheardlann Aspire le Peter McAuliffe ar an Máirt. Bhain siad an-taitneamh as an lá agus as an eolas a roinn Peter leo!

Míle buíochas chuig Peter agus Aspire UPP!

As you know, Rang a 6 took part in the Aspire workshop on Tuesday last with Peter McAuliffe. They really enjoyed the day and the information Peter shared with them!

Our thanks to Peter and to Aspire UPP!