Beidh díospóireacht le Rang 6 ar siúl amárach 13/03/18 i Scoil Eoin, Inis Eonáin ag 11 ar maidin. Beidh bus ag fágaint na scoile ag 10.30 le rang a 6 ar fad ag dul agus ag filleadh roimh deireadh an lae. Tá €3 le híoc ar líne anois don bhus. 

Rang a 6 will compete in the next round of the Primary Debating competition Tuesday 13/03/18. They will debate against Scoil Eoin, Innishannon with all of 6th class attending. Bus will leave the school at 10.30am and return before end of the day. €3 is due to be paid online for the bus. 

Go raibh maith agaibh agus go n-eirí leo amárach! 

Múinteoir Selina