Bee Bots

Bíonn Naíonáin Mhóra ag déanamh cláreagrú le Bee Bots

Foghlaim Ghníomhach

Naíonáin Mhóra learn all about programing, control and directional language using our 'Bee Bots'

Active Learning

Bíonn an-spraoi acu i Naíonáin Mhóra!