A thuismitheoirí,

Tá na rudaí seo a leanas ar fáil saor in aisce ón scoil. Téir i dteagmháil le Hilda san oifig má tá aon rud ag teastáil uait le do thoil.

The following items are available, free of charge, from the school. Please contact Hilda at the office if you would like any of them.

1 x Bord buí (Tóis Naí Shóisearacha)

1 x Yellow table (Junior Infant size)

2 x seilfeanna ard

2 x High shelf units

1 x seilfeanna/cófra

1 x shelves / cupboard

2 x leabharlann ar rotha

2 x libraries on wheels

3 x bord gorma (le haghaidh páistí R2, 3, 4)

3 x blue tables (for children in 2nd, 3rd, 4th classes)

12 x cathaoir gorma (le haghaidh páistí R2, 3, 4)

12 x blue chairs (for children in 2nd, 3rd, 4th classes)

1 x cófra storais ealaín ar rotha

1 x art storage cupboard on wheels1 x Bord ríomhaire ar rotha

1 x computer desk on wheels