Image result for nativity

Mar is eol daoibh déanann naíonáin bheaga scéal na Nollag ag an seirbhís carúil sa séipéal. Táim i mbun é a eagrú faoi láithir. Is dócha go bhfuil roinnt éadaí agaibh sa bhaile a bheadh oiriúnach dó atá ró bheag do do pháiste anois. Tá roinnt cinn againn ach cabhróidh sé go mór linn do éadaí a úsáid. Má tá sibh sásta iad a thabhairt dúinn is féidir libh iad a sheoladh isteach chugam roimh an Mháirt seo chugainn an 27ú Samhain 2018. Is iad na páirteanna a bheidh ann ná:

Muire, Íosaef, Aoirí, 3 Ríthe,  Aingeal, Asal, Caora, Bó, daoine sa lóistín, lucharachán, réinfhia, crann nollag, Daidí na Nollag.

As you are aware junior infants do the nativity as part of the carol service in the church. I am currently organizing it. You may have suitable costumes at home that are now too small for your child. We do have some of the costumes but I would be very grateful if you could send in any that you no longer need. You can send them into me before next Tuesday the 27th November 2018. The parts that we have are:

Mary, Joseph, Shepherds, 3 Kings, Angels, Donkey, Sheep, Cow, Innkeepers, elves, reindeer, Christmas tree, Santa.


Míle buíochas,

Mairéad