Meabhrúcháin: Beidh an scoil dúnta an Chéadaoin seo 25/01/17 mar tá cúrsa bunaithe ar an gcuraclam teanga nua á dhéanamh ag na múinteoirí.

Reminder: The school is closed this Wednesday 25/01/17 as teachers are required to do a course on the New Language curriculum.