Beidh Sinéad Ní Mhurchú ar ais mar phríomhoide i mí Meán Fómhair 2016.

Beidh Michelle Ní Riagáin ag feidhmiú mar príomhoide don Samhradh agus ansin ar ais ina leas príomhoide i mí Meán Fómhair ar aghaidh agus beidh sí mar múinteoir acmhainne. Táimid ag súil lena bhfilleadh abhaile!

Beidh an scoil ag athoscailt ar an 31/08/16. 

Is féidir libh dul i dteagmháil le Michelle i rith an tSamhraidh ar an seoladh r-phost seo priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Sinéad Ní Mhurchú will be returning as Principal this September 2016. 

Michelle will be acting principal for the Summer and will then be vice principal from September onwards and will also be the resource teacher. We are looking forward to their return!

The school will re-open on the 31/08/16. 

You can contact Michelle over the Summer if necessary at priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie