long black haired woman smiling close-up photography

Foirmeacha HSE seolta abhaile sna málaí Rang 6 inniu. Líonaigí isteach iad le bhur dtola agus seol thar nais chuig an scoil amárach 12.10.2018.

Nóta: Fiú muna bhfuil tú ag úsáid an tseirbhís, seol thar nais an fhoirm líonta isteach le do thoil.

HSE forms sent home in 6th class school bags today. Please complete and return to the school tomorrow 12.10.2018

Note: Even if you are not availing of the service, please fill in and return the form.