Image result for free friends clipart

Beimid ag ceiliúradh seachtain cairdeas an tseachtain seo 4/2/19 i nGaelscoil Chionn tSáile. Beidh gach rang ag glacadh páirt. Beidh siad ag foghlaim faoi conas a bheith mar cairde maithe agus ag glacadh páirt i gníomhaíochtaí éagsúla.

We are celebrating friendship week this week 4/2/19 in Gaelscoil Chionn tSáile. Every class will be taking part. They will be learning what it means to be a good friend and completing various activities.