Bhí seachtain an chairdis agus frith-bhulaíochta ar siúl againn an tseachtain seo caite 16ú-20ú Aibreán 2018. D’fhoghlaim na páistí faoi conas mar a bheith mar cairde maithe agus rinneadar ceachtanna faoin frith-bhulaíocht freisin.

Friendship week took place last week 16th-20th February 2018. The children learned about how to be a good friend and also completed lessons on anti-bullying.