Rinne Rang a 5 an-obair ar an bpóstaer do Sheachtain Ealaíne Chionn tSáile a bheidh ar siúl i rith an tSamhraidh. Maith sibh!

5th class created a poster for Kinsale Arts Week. They did a wonderful job!