Bhí an-seachtain againn ag ceiliúradh seachtain eolaíochta na hÉireann i mbliana.

Chuaigh Ranganna a 4 agus a 5 go dtí Réadlann Chaisleán na Carraige Duibhe.

Chuaigh Rang a 6 go dtí Eli Lilly.

Bhí go leor trialacha eolaíochta ar siúl ag gach rang chomh maith.

Tháinig Siobhán Devlin isteach ó HANDS ON SCIENCE agus rinne sí a lán gníomhaíochtaí suimiúla le ranganna a 1 agus a 2. Ár mbuíochas léi.

We have had a great week celebrating Science week 2017.

4th and 5th class went to Blackrock Castle Observatory.

6th class visited Eli Lilly.

Every class enjoyed investigating and doing science experiments.

Siobhán Devlin from HANDS ON SCIENCE visited Rang a 1 and 2 and they did some wonderful experiments. Our thanks to Siobhán Devlin for giving us her time year after year.