Rinneamar ceiliúradh ar Seachtain Folláine
an tseachtain seo caite mar chuid den ar n-iarrachtaí don Brat Amber. Gach lá d’fhéachamar
ar téamaí difriúla cósúil le Cáirdeas, Buíochas, Aireachas agus Aclaíocht agus
Bia Sláintiúla.

Mar cuid den ócáid chaitheamar deich
nóiméad gach maidin ag dathú agus d’éistíomar le ceol. Scríobhamar cártaí do dhaoine chun
buíochas a ghabháil leo. Rinneamar ceacht lasmuigh sa ghrian. Fuaireamar cuairt
ó K.Y.S.S a labhair linn faoi na rudaí a dhéanann siad do dhaoine óige i gCionn
tSáile. Chaitheamar éadaí buí ar an Aoine agus bhailíomar airgead ar son Pieta
House agus K.Y.S.S. Rith gach duine 1km timpeall na scoile agus ghlacamar páirt
i gcúrsa bac. Chun críoch a chur leis an ócáid bhlasamar go leor torthaí agus
glasraí deasa. Bhí spraoi iontach againn ar fad.

 

Last week we
celebrated Seachtain Folláine as part of the school’s efforts to gain our Amber
Flag. Each day we looked at different themes such as Friendship, Gratitude,
Mindfulness, Exercise and Healthy Eating.

As part of the
celebrations we spent ten minutes each day colouring and listening to music. We
wrote thank you cards to people. We enjoyed classes outside in the sun. We were
visited by K.Y.S.S who explained what they do for young people in Kinsale.  On Friday we all wore yellow clothes and
raised money on behalf of Pieta House and K.Y.S.S. We all ran 1km around the
school and participated in an obstacle course. At the end of our celebrations we
tasted lots of different fruits and vegetables. We had lots of fun.