Bhí spraoi iontach againn i Rang a Cúig ag ceiliúradh Seachtain Mata 2020. Chuamar ar tóraíocht mata timpeall na scoile agus d’oibríomar inár Pods chun na ceisteanna ar fad a réiteach 😀

Freisin, bhí deis againn na iPads a úsáid chun tráth na gceist a dhéanamh ar Kahoot, agus cluichí mata a imirt comh maith.

We had great fun in Rang a Cúig celebrating Maths Week 2020. We went on a maths trail around the school and worked in our Pods to solve all of the questions. We also used the iPads have a class quiz on Kahoot and played math games too. 

Rinne an buachaill seo plean iontach don scoil nua freisin, táimid ag éirí an-sceitimíneach 😀

This 5th class pupil created a brilliant plan for our new school too, we’re getting very excited