Táimid ag ceiliúradh Seachtain Mhata na hÉireann an tseachtain seo. Beidh na páistí ag úsaid an mhata in alán slite spraoiúla i rith na seachtaine. Is féidir leat teacht ar tuilleadh eolas faoi ar www.mathsweek.ie

Bhain páistí naíonáin bheaga an-thaitneamh as cluichí ar an clár bán idirghníomhach inniu.

We are celebrating Maths Week Ireland this week. The children will be using maths in alot of fun ways this week. More information is available on www.mathsweek.ie

Junior Infants enjoyed playing games on the interactive whiteboard today.