Táimid comh bhuíoch as tuismitheoirí Gaelscoil Chionn tSáile a chur taispeántas iontach ar fáil dúinn le déanaí. D’fhoghlaimíomar go leor rudaí spéisiúla faoi innealltóireacht agus na scileanna atá ag taisteáil chu a bheith i do hinnealltóir maith. Rinneamar turgnamh STEM tar éis faoi conas ola a scaigeadh ó uisce. D’úsáideamar ár scileanna nua ar fad chun an fadhb a réiteach!

We are so grateful to the parents of Gaelscoil Chionn tSáile who gave a brilliant presentation recently. We learnt lots of interesting things about engineering and the skills required to be an engineer. We did a STEM experiment afterwards where we examined how to separate oil from water. We used our new skills to solve the problem.