Bhí t-áth le daltaí Gaelscoil Chionn tSáile ceardlann innealltóra íontach speisiúla a fháil ó Coiste na Tuismitheoirí. D’fhoghlaimíomar go leor faoi na sórt postanna agus tascanna a dhéanann innealltóirí, Ansin rinneamar ár dturgnamh féin ag úsáid ár scileanna nua. Bhaineamar sár taitneamh as. 😁

The students of Gaelscoil Chionn tSáile were very lucky to have had an engineers workshop from the Parents Association recently. We learnt about the work of an engineer and the types of jobs that they have. Then we conducted our own experiments using all of the new skills that we learned. We really enjoyed it. 😁