Cad é mar seachtain! Bhíomar ghníomhach gach lá. Ár mbuíochas leis an bhfoireann ghníomhach a d’eagraigh gach rud.

What a week! We have been very active every day. We’ve had great fun! Our thanks to our Active Schools Squad who arranged all the activities this week.