Meabhrúchán faoin seirbhís cairiúil ar an Déardaoin an 15ú Nollag, 2016 i séipéal Naomh Eoin Baiste. Beidh ceoltóirí ag seinnt ann ó 17.10 chun fáilte a cur roimh gach éinne agus iad ag teacht isteach chun na séipéile. Iarraim ar gach pháiste a bheith ann ar 17.40 ar a dhéanaí ionas gur féidir leis an múinteoir iad a stiúrach roimh a thosnú ar 6.00 ar an bpoinnte. 

Tosnóidh na Naí ranganna ar dtús. Más gá do dhaoine imeacht go tapaidh ón dtaispeántas tá cead agaibh na páistí ó na ranganna san a bhailiú óna suíocháin i ndiaidh an taispeántas. Bheimíd buíoch daoibh dá n-úsáidfeadh sibh na dóirse ag an taobh chun na páistí a bhailiú nuair ata siad críochnaithe. Tuigimíd nach mbeidh gach tuismitheoir in ann freastal ar an ócáid agus tá gliondar croí orm a cur in iúl daoibh go mbeidh craoladh beo ar fáil don taispeántas le haghaidh aon tuismitheoir, sena thuismitheoir, aintín, uncal srl srl ar www.churchservices.tv/kinsale 

Tímíd go léoir ag tsnúth go mór leis an ócáid speisialta seo! 

Nollaig Shona daoibh uile! 

Sinéad

A gentle reminder about the Carol Service on Thursday evening 15/12/’16 in St John the Baptist church. There will be music playing to welcome you all to the church from 17.10. We ask that all children arrive at the church before 17.40 at the latest so that their teachers can guide them through what they need to do before the performances that will start at 18.00 sharp.

The junior and senior infant classes will start the service. If parents from these classes need to leave quickly after their class performance that’s fine. The children will return to their seats as a group and then parents can collect them from there. We ask that parents use the side doors when exiting the church if they need to leave early after their children’s performance. We know some people won’t be able to attend the service so I’m deliughted to inform you that there will be a live-feed of the service available to any parent, grandparent, aunt, uncle srl who can’t attend on www.churchservices.tv/kinsale

We are all looking forward to this special occassion! 

Merry Christmas to you all, 

Sinéad