Beidh Seirbhís na Nollag 2016 ar siúl ar an Déardaoin an 15ú Mí na Nollag ag a 6. Beidhmíd ag cleachtadh sa séipéal an tseachtain seo chugainn agus ar lá an tseirbhís. Teastaíonn uainn go mbeidh ranganna áraithe á thabhairt chuig an séipéal ag a 8.50 a.m. ar maidin. Déan a málaí scoile a thabhairt aníos ar scoil dóibh, le bhur dtola. Beidhmíd ag siúl aníos ag brath ar an aimsir.


Dé Céadaoin 7/12/2016     Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Déardaoin 8/12/2016         Naíonáin Bheaga agus rang a 2

Déardaoin 15/11/2016       Naíonáin Bheaga agus Mhóra


Beidh na ranganna eile ag siúl nó ag dul ar bhus síos agus aníos ón scoil.


Tá na páistí ag obair go dian ar a chuid den tseirbhís.

Táimid go léir ag súil go mór leis an oíche.


The 2016 Christmas Service will be on Thursday, 15th December 2016, at 6pm. We will be practising in the church next week and on the day of the service. We want specific classes brought to the church at 8.50 a.m. on specific days (see below). Please bring their school bags up to the school for them. We will be walking back up to the school, weather permitting.


Wednesday 7/12/2016      Junior and Senior Infants

Thursday 8/12/2016        Junior Infants and 2nd Class

Thursday 15/11/2016      Junior and Senior Infants


The other classes will be walking or going by bus to and from the school later in the day on these dates too.


The children are working hard to perfect their parts in the service.

We are all really looking forward to the night.