Les enfants de Rang 5 et Rang 6 apprennent le français chaque semaine avec Natacha, leur professeur de français. Ils apprennent français par le biais de chansons, des jeux et des jeux en role. La culture française est aussi enseignée avec des presentations et des invites francophones et ils fontune rencontre SKYPE aves des enfants francais. Le programme dure 2 ans et finit par un spectacle culturel de fin d’année dans la Halla ! Cette année, les enfants de Rang 6 ont presenté les villes de France et les enfants de Rang 5 ont fait une défilé de mode.

Foghlaimíonn na daltaí i Rang 5 agus Rang 6 Fraincis gach seachtaine lena múinteoir Natacha. Baineann siad úsáid as modhanna teagaisc ar nós; cluichí teanga, amhráin, dráma agus ICT / SKYPE. Foghlaimíonn siad faoi chultúr na Fraince chomh maith; ag déanamh tionscadail, ag éisteacht le cuairteoirí srl.. Leanann an cúrsa 2 bhliain agus déanann na ranganna ‘Seó Cultúrtha Fraincise’ sa Halla ag deireadh an chúrsa. An bhliain seo, rinne Rang 6 Seó bunaithe ar na ceantair sa Fhrainc agus rinne Rang 5 Seó Faisin.

Tá grianghraif le feiscint ar an nasc seo: https://goo.gl/photos/qqnfps8hGtSopjn28

The pupils in Rang 5 and Rang 6 enjoy learning French every week with their teacher, Múinteoir Natacha. They learn the language through games, song, role play and ICT. French culture is also taught through presentations, projects, guest speakers and a SKYPE interview with a class of French children. The 2 year programme ends with a French culture show hosted by the classes in the Halla. This year Rang 6 presented ‘Les Villes en France’ and Rang 5 presented a fashion show.

Photos can be viewed on the following link: https://goo.gl/photos/qqnfps8hGtSopjn28