Shocraíomar dhá bailiúcháin éadaí a bheith againn gach bhliain chun airgead a thiomsú don scoil – ceann amhain i Mí Bealtaine agus Ceann eile i Mí Deireadh Fómhair. Beidh an chéad bailiúchán eile againn ar an 15ú Mí Bealtaine 2019. Mar sin tá alán am againn ar fad chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bhailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.

Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin ó gach clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an mbailiúchán scoile seo le bhur dtoil!We have decided to have a clothes collection twice every year to fundraise for the school – one in May and the other in October. The next collection will be on the 15th May 2019. We’re giving plenty of notice so you’ll have time to gather stuff to donate! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.

We’re hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! The Easter break will be a great time to do a clear out for the Summer! 

GLACANN siad/ They ACCEPT: 

 • Éadaí fear  Men’s clothes
 • Éadaí ban  Women’s clothes
 • Éadaí páistí  Children’s clothes
 • Criosanna Belts
 • Cuirtíní Curtins
 • Túaillí Towels
 • Braillíní Sheets
 • Brógaí péireáilte Paired shoes
 • Málaí Láimhe Handbags
 • Blaincéadaí Blankets
 • Bréagáin boga Soft toys


Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí nó rugaí Floor Mats or Rugs
 • Fabraicí nó fabraicí gearrtha Fabric or cut-offs
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair / CD’s / DVD’s  Books CD’s / DVD’s
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones