Bhí an-lá ag Rang a 4 ar an 26/09/’18 nuair a chuaigh siad ar shiúlóid staire timpeall baile Chionn tSáile leis an staraí Barry Muloney. Ár mbuíochas leis.

4th class really enjoyed their walking history tour of Kinsale on Wednesday 26/09/’18. We all learned a lot about our local history. Our thanks to Barry Muloney.