Comhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2019 ar siúl i CIT, Corcaigh an Déardaoin seo chugann 30/05/2019. 

Tá na buachaillí ar siúl ar maidin ag bualadh ag a 11:00 (Boys meeting no later than 11:00)

Tá na cailíní ar siúl um thráthnóna ag bualadh ag a 12:45 (Girls meeting no later than 12:45)

Buachaillí agus cailíní ag bualadh lasmuigh den ‘Nimbus Centre’ (Meeting outside the Nimbus Centre) in aice le Leisure World i mBaile an Easpaig. (Just before Leisure World, Bishpstown)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoir Aodán