Chomhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2016 ar siúl i CIT, Corcaigh ar an 01/06/2016. Tá pacáiste imithe abhaile le na páistí a bheidh ag glacadh páirt, inniu (package sent home today for children involved). Sínigh (sign) an foirm agus seol (return) ar ais é chomh luath agus is féidir (asap). 

Tá na cailíní ar siúl ar maidin ag a 11.00. 

Tá na buachaillí ar siúl um thráthnóna ag a 1.00.

Beidh a thuilleadh eolas ag teacht. (More info to come.)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoir Ciara