Chomhghairdeas le na páistí go léir ar éirigh leo dul ar aghaidh go dtí Spórt na Cathrach (Congratulations to all who qualified for City Sports) Tá Spórt na Cathrach 2017 ar siúl i CIT, Corcaigh ar an 01/06/2017.

Tá na buachaillí ar siúl ar maidin ag bualadh ag a 11:30 (Boys meeting at 11:30)

Tá na cailíní ar siúl um thráthnóna ag bualadh ag a 12.15 (Girls meeting at 12.15)

Buachaillí agus cailíní ag bualadh lasmuigh den 'Nimbus Centre' (Meeting outside the Nimbus Centre) in aice le Leisure World i mBaile an Easpaig. (Just before Leisure World, Bishpstown)

Seol chugham aon cheist atá agaibh.

Múinteoirí Neasa & Aodán