Super Troopers

Tá an feachtas Super Troopers á thosnú againn arís sa Ghaelscoil. Táimid ana bhródúil as an mBrat Gníomhach atá ag eitilt go hard san aer lasmuigh mar sin tá orainn ár ainm mhaith ó thaobh aclaíochta  de a choiméad beó. Tá pacáiste eolais ag dul abhaile le do pháiste  agus níos mó eolais ar fáil ar an nasc thíos.

Go néirí libh a thuismitheoirí, agus a pháistí.

We are starting the Super Troopers campaign again this year  with each class participating for the first time. We are very proud of the Active Flag that is flying high outside so we have to keep alive our good name for physical avtivity. An information pack has been sent home with the children and there is more information to be found on the link below.



Best of luck parents and children.

Cliceáil anseo