Bhronn Super Valu agus Coiste Baile Slachtmhara crann úll orainn agus liathróidí peile! Bhí ár gCoiste glas ar bís. Céad míle buíochas leo. Thaispéanamar an ath-úsáid atá ar siúl againn sa scoil chomh maith. Rinne Naíonáin Bheaga teach spraoi as seana bhosca.Kinsale Tidy Towns and Super Valu gave the school a lovely apple tree and some footballs. Our Green Squad are delighted. Our thanks to Super Valu and Kinsale Tidy Towns Committee. We showed them how we re-use materials to reduce waste. Naíonáin Bheaga made a playhouse using an old box.