Beidh tag rugbaí ar siúl gach Aoine ar feadh 5 seachtaine ag ranganna 3-6, thosnaigh sé ar an 23ú Márta 2018. Mar sin, seo a leanas na laethanta le haghaidh éide spóirt don téarma seo. Athróidh siad i Mí Bhealtaine nuair a thosóidh rince. (Tag Rugby training during school time for 3rd-6th class every Friday for 5 weeks starting 23rd March 2018. See below for the days for school tracksuit. These days will change when dance classes begin in May (more info. to come re. dancing. )

Éide Spóirt:

Naíonáin Bheaga- Rang a 2: Dé Máirt agus Déardaoin

Rang a 3-Rang a 6: Dé Céadaoin agus Dé hAoine