Treanáil Rang a 3+4: Éide spóirt (sports clothes) ar Dhéardaoin 02/06/16 agus 09/06/16 don treanáil tag rugbaí (training.)

Bliots (blitz) Tag Rugbaí Rang a 3+4: Éide spóirt (sports clothes) ar an Aoine 10/06/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)