A thuismitheoirí, a chairde,

Tá na hullmhúcháin deirineacha sa scoil faoi lán seoil don oíche anocht (6th March 2013)! Táimíd go léir ag tsnúth go mór leis. 

 • Beidh tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha 2013/’14 ag teacht chugainn ar dtús idir 6 -7 
 • Ansin beidh fáilte romhaibh ón 7.00. Táimíd ag ceapadh go mbeidh gach rud críochnaithe ag 9.00. Beidh síntiús €5 an duine á lorg againn ag an doras le teacht isteach.
 • Don €5 seo beidh fáilte romhaibh taitneamh a bhaint as gloine fíona agus triall a bhaint as roinnt táirgí Éireannacha -cáiseanna éagsúla, aráin éagsúla agus bianna-méara deasa éireannacha chun Seachtain na Gaeilge a chéilliúradh. Buíochas mór le Seán Ó Céilleacháin agus Supervalue as ucht roinnt don mbia a fháil dúinn saor in aisce agus ar lácáiste mór. Aon airgead nach gcaithfimíd is ea is fearr!
 • Beidh obair ealíona na bpáistí á crochadh sna pasáistí lasmuigh dá seomraí ranga. Beidh fáilte romhaibh na pictúirí seo a cheannach ar €5 an phictiúr, nó mar sin de.
 • Is do thuisitheoirí amháin an tráthnóna seo! Tá roinnt páistí socraithe chun a bheith ag cabhrú leis an tairgead a bhailiú srl ach sin an méid. Ní rómhinic a dhéanaimíd tráthnóntaí mar seo agus is dóigh linn gur deis deas é do thuismitheoirí meascadh agus gan iachaill orthu súil a coimead ar a bpáistí! Tóg sos tráthnóna daoibh féinig!
 • Tá súil againn go mbeidh sibh in ann teacht agus go mbainfidh sibh go léir taitneamh as! Ba mhaith liom mo bhuíochas a gabháil leis an bhfoireann ar fad as ucht an méid ullmhúcháin, cabhair agus a gcuid ama ar fad a cur isteach ionas gur féidir leis an tráthnóna seo dul ar aghaidh. Ní neart go cur le chéile! 

Dear parents,

Our final preparations are in full sail for tonight’s event (6th March 2013). We are all looking forward to it.

 • The new Junior Infants parents will be coming first between 6 and 7p.m.
 • After, you will all be welcome from 7.00p.m.  We think it should be finished up by 9.00p.m. There will be a cover charge of €5 per person at the door as you enter.
 • For this €5 you will be able to enjoy a glass of wine or mineral water and you will be able to sample some Irish products – cheeses, breads and finger foods – to celebrate Seachtain na Gaeilge. A big thank you to Seán Ó Céilleacháin, Supervalu and the various producers for donating and greatly reducing the prices of some products for our night. Any money we don’t spend is good for us!
 • The children’s artwork will be hanging in the corridors. You will be welcome to “purchase” these framed works for €5 or thereabouts.
 • Tonight is for parents only! Some children from 4th class will be here to help out with money etc. but that’s all. It isn’t often we organise events / evenings like this and we feel it’s an opportunity for parents to mix without having to keep an eye on their children! Enjoy the evening for yourselves!
 • We hope there is a good turn-out this evening and that you all enjoy it. I would like to thank the whole team for their preparation work, help and for their time in making tonight happen. Many hands make light work!