Eli Lilly and Company

Thug Eli Lilly cuireadh dosna daltaí i Rang 6 teacht chucu i Dunderrow i gcóir lá eolaíochta  ar an Satharn 17ú Mí na Samhna 2018 ó 11 a.m. go dtí 1 p.m. Beidh Múinteoir Síle sásta bheith ann agus tuismitheoir amháin ag teastáil chomh maith chun maoirseacht a dhéanamh ar an lá. Tá sé go hiomlán suas chughaibh dul nó gan dul ann ach is ócáid an-dheas é


Eli Lilly have kindly invited the 6th Class students for a science day with them in Dunderrow on Saturday 17th November 2018  from 11 a.m. to 1 p.m. Múinteoir Síle is happy to attend and one parent is also required to supervise on the day. It is totally up to yourselves whether you go or not but it is a very nice event.