Ba mhaith linn ár mór-bhuíochas a ghabháil daoibh don éifeacht ollmhór a rinne sibh go léir le haghaidh an bailiúcháin éadaí inné. 1,750kg in iomlán. Tá sé sin dochreidte – an bailiúcháin deirneach dúbailte! Ba bheag nach raibh spás sa veain a tháinig chun é a bhailiú! Go raibh míle maith agaibh. Ár mbuíochas chomh maith dosna cailíní i rang a 6 a d’oibrigh go dian ag iompar na málaí agus ag seiceáil an meachain. Tiocfaidh an t-airgead isteach i gcúntas na scoile tar éis tamail agus cuirfimid ar an eolas sibh ansin an méid a dheineamar. Tá súil againn go mbeidh an chéad bailiúcháin eile i Mí Dheireadh Fómhair seo chugainn (2021).

We would like to express our sincere gratitude for the huge effort that you all made for the clothes collection yesterday. 1,750 kg in total. It is amazing – over double the last collection ! There almost wasn’t space in the van that came to collect it. Thank you all so much. Our thanks also to the girls in 6th class who worked hard in loading the bags and checking the weight. The money will be transferred into the school bank account after a while and we will let you know then how much we made. We hope to have the next collection next October (2021).