• maidin amárach 29/3/19 ar páirc na scoile (tomorrow morning, 29/3/2019)
  • éidí spóirt ar gach páiste naí mhóra – rang a 6 (sports clothes to be worn by all children from Senior Infants to 6th Class)
  • brógaí reatha (níl cead buataisí peile) (runners to be worn – football boots not permitted)


Go raibh maith agat,

Neasa & Aodán