Beidh griainghraffadóir na scoile ag teacht ar an gCéadaoin an 14ú Meán Fómhair 2016 chun ghriainghraffanna a thógaint do dhaltaí Rang 6 agus Naíonáin Bheaga.

Bí cinnte go bhfuil an éada scoile iomlán, deas néata á chaitheamh acu ar an lá san le bhur dtola.

The school photographer will be coming on Wednesday the 14th September 2016 to take photos of 6th Class and Junior Infants. Please make sure that they are wearing the full school uniform and that they are especially neat and tidy on that day.