Beidh Rang a 6 ag glacadh páirt sa cheardlann seo thíos ar an 17/9/19 ar scoil. Féach thíos i gcomhair níos mó eolas!

6th class will be taking part in the workshop below on the 17/9/19 in school. Please click below for more info!

https://www.unleashingpersonalpotential.com.au/aspire-higher-leadership-incursion-ireland