Beidh cór na scoile ag canadh ag an gceolchoirm ‘Ceol Chionn tSáile’ ar siúl ar an Déardaoin an 14ú Márta 2013- an tseachtain seo chugainn-san Óstán Blue Haven ag a 7.30p.m. Cuirfear ar siúl é chun seachtain na Gaeilge a cheiliúradh agus téann an t-airgead go dtí St. Vincent de Paul.

Níl spás ann, áfach, i gcóir an cór iomlán. Mar sin ba mhaith linn fáilt amach ar dtús cé hiad na páistí gur mhaith leo canadh ar an oíche. Ansin, má tá níos mó ná 20, beidh crannchur againn chun 20 pháiste a phiocadh amach chun cothram na féinne a dhéanamh.

Líon isteach an fhoirm atá sa mhála scoile anocht agus seol ar ais i gcóir an crannchur maidin Dé hAoine le bhur dtola.

Tá €10 ar na ticéidí agus ba cheart iad a chur in áireamh chomh luath agus is féidir leis an Blue Haven má tá suim ag éinne dul ann. Oíche deas a bheidh ann leis na páistí agus an grúpa seinnteoirí / cantóirí óga fireann ‘The Corrigans’, agus grúpa áitiúil ‘Kinsale Voices’.

The school choir will be singing at the ‘Ceol Chionn tSáile’ concert being held on Thursday 14th March 2013-next week- at the Blue Haven Hotel at 7.30 p.m. The event is being held to celebrate Irish Week and proceeds go to St. Vincent de Paul.

There is not enough space,however, for the full choir. Therefore we will firstly have to find out which children would like to sing on the night. Then, if there are more than 20, we will have a draw to choose 20 children fairly.

Please fill in the form sent home in the schoolbag tonight and send back in time for the draw on Friday morning.

The tickets are €10 each and anyone wishing to go should book with the Blue Haven as soon as possible. It will be a nice evening with the children, the well known group of young male singers/musicians ‘The Corrigans’ and also a local group of singers ‘The Kinsale Voices’.

Ceol Chionn tSáile.pdf