Bhí an-lá ag Rang a 4 agus Rang a 5 i Réadlann Chaisleán an Charraig Dhubh!

4th and 5th class had a great day out celebrating Science week in Blackrock Castle Observatory 14/11/17.