A thuismitheoirí,

Beidh rang 1 agus rang 2 ag dul chuig an campa Let's Go sa Dúglas don turasscoile i mbliana. Beidh siad ag dul ar Chéadaoin 31ú Bealtaine 2017. Beidh costas €30 air. Beidh tú in ann é a íoc ar líne ó amárach 23/05/17 ar aghaidh nó tabhair go dtí Mairéad nó Neasa é.

Beidh alán gníomhaíochtaí difriúla ar siúl acu. Is féidir leat teacht ar níos mó eolas futhu anseo. 

http://www.letsgoschooltours.ie/pdf/Trabeg%20douglas%20bg%2017.pdf

Beimid ag déanamh lá iomlán. Beidh orainn a bheith sa Dúglas le haghaidh 9.15. Mar sin beidh an bus ag fágaint an scoil ag 8.15. Beimid ag críochnú suas sa Dúglas ag 15.00. Mar sin beimid thar nais timpeall 15.45 ach braitheann an t-am seo ar an trácht. Seans go mbeidh sé beagáinín níos déanaí.

Beidh ar do pháiste éadaí spórt a chaitheamh ar an lá le bróga reatha. Beidh orthu geansaí spórt na scoile a chaitheamh. Beidh orthu éadaí breise a thógaint leo le muinchille agus cosa fada orthu le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe. Beidh gnáth lón ag teastáil uathu le deochanna. Beidh cead acu rud amháin milis a thógaint leo freisin. Ag braith ar an aimsir ar an lá beidh orthu uachtar gréine fadthréimhseach (cosúil le P20) a bheith orthu (ní bheidh mórán am acu níos mó a chur orthu i rith an lae) nó cóta báistí a bheith acu.

Táimid ag tnúth go mór leis.

Mairéad agus Neasa.

Dear Parents,

Rang 1 and Rang 2 will be going to the Let's Go camp in Douglas for their school tour this year. They will be going on Wednesday the 31st May 2017. It will cost €30. Online payments will be available from tomorrow 23/05/17 onwards or you can pay Mairéad or Neasa.

They will be participating in lots of different activities. You can get more information on these activities by clicking on this link.

http://www.letsgoschooltours.ie/pdf/Trabeg%20douglas%20bg%2017.pdf

They will be completing a full day of activities. We will need to be in Douglas for 9.15. As a result the bus will be leaving the school at 8.15 sharp. We will be finishing in Douglas at 15.00. We hope to be back around 15.45 but we may be slightly later depending on the traffic.

Your child will need to wear sports clothes and runners. They must wear their school sports rugby jersey. They will also need to bring a change of clothes that includes a long sleeve top and long tracksuit bottoms. These will be needed for certain activities. They will need to bring a normal packed lunch with them and drinks. They may also bring one sweet thing. Depending on the weather please ensure that your child has either a rain jacket or long lasting suncream on them. (for example P20) They will not have much opportunity to reapply during the day.

We are really looking forward to it.

Mairéad agus Neasa