Tá na céad cúpla mála isteach don bhailiúchán éadaí! Chomhghairdeas don tuismitheoir a thóg 8 mála isteach ar maidin!! Tá an bailiúcháin i seomra Club na Mara sa scoil. Táimid ag tnúth le a lán málaí eile sa tseachtain atá ag teacht. ‘Sé an críoch dáta ná an Mháirt seo chugainn 27.11.2018. Mar sin tá an deireadh seachtaine agaibh chun éadaí a chur le chéile sa bhaile agus é a rá do do comharsanna agus gaolta freisin.

Féach thíos ar na sonraí arís..

The first bags have arrived for the clothes collection! Congratulations to the parent who brought in 8 bags this morning!! The collection is in the Club na Mara room in the school. We are expecting a lot more bags in the coming week. We have until next Tuesday 27.11.2018. That means you have the weekend to gather clothes at home and to get neighbours and relations on board too!

See details below again.GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men’s clothes
 • Éadaí ban  Women’s clothes
 • Éadaí páistí  Children’s clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:

 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones