Féach thíos. Beidh na héadaí srl seo ag du go dtí an siopa dara láimhe ar ball muna dtiocfaidh éinne chun iad a fháil ó oifig na scoile.

See below. These pieces of clothing etc. will be sent to the second hand shop soon if nobody claims them from the school office.